فتوگرافی

یکی از زیر شاخه های تصویربرداری پزشکی که آمیزه ای از هنر و تکنیک می باشد فتوگرافی پزشکی ( عکاسی پزشکی ) است. عکاسی پزشکی حرفه‌ی تخصصی خاصی است که در مقایسه با مهارت های تکنیکی دیگر، مسئولیت های بیشتری را در بر می‌گیرد.
در عکس پزشکی نباید هیچ گونه اغراق، تحریف، امحای عمدی یا افزودن قسمتی که موجب خطای بیننده می شود به کار رود. این موضوعات شامل فتوگرافی پزشکی ( عکاسی پزشکی )(کلینیکی)، عکس از مراحل جراحی، تصاویر نمونه های پزشکی زنده (حاصل بیوپسی) و غیر زنده (حاصل از اتوپسی) و موارد کالبد شکافی و مسائل مربوط به پزشکی قانونی، برش های بافتی، نمونه های باکتری، آماده سازی برای ارائه به آزمایشگاه می شود.
تجهیزات فتوگرافی پزشکی ( عکاسی پزشکی ) بسیار متنوع است. وسایل استاندارد شامل یک دوربین عکاسی (SLR 35) میلی متری با سری لنزهای اضافی و لنزهای نرمال, ماکرو و فلاش رینگ و تجهیزات نورپردازی و سایر وسایل است. فتوگرافی پزشکی ( عکاسی پزشکی ) باید با حرفه ای ترین و کامل ترین وسایل دیجیتال و آنالوگ صورت گیرد تا بتواند بهترین تصویر را بدون اعوجاج یا دفورمه شدن و با بهترین کنتراست ارائه دهد.
تصاویر پزشکی از آنجایی که باید به عنوان مدارک پزشکی در سوابق بیمار گنجانده شوند بسیار حائز اهمیت می باشد و همچنین این تصاویر برای آموزش یا جمع آوری اطلاعات بیماران و کلیه ی امور پزشکی و درمانی مهم هستند. بنابراین ضبط تصاویر همراه با نورپردازی لازم،عکسبرداری، بزرگ نمایی، رنگ و زمینه ها نیز مهم و قابل توجه می باشند. فتوگرافی پزشکی ( عکاسی پزشکی ) گاهی نیز خدمات سمعی و بصری کنفرانس های پزشکی را مدیریت می کند.
فتوگراف پزشکی ( عکاسی پزشکی ) ، جدا از برخی الزامات و مهارت‌های اجرایی، باید دانش عمومی خوبی از آناتومی و دانش اولیه در مورد فیزیولوژی و بافت شناسی داشته باشند و از اصطلاحات متداولی که در زمینه ی پاتولوژی، رادیولوژی و جراحی استفاده می شود آگاهی داشته باشند. فتوگراف پزشکی ( عکاسی پزشکی ) باید درک و حساسیت بالایی نسبت به شرایط بیمار داشته و بتوانند شرایط امنیت و احترام بیمار را طی فرآیند عکسبرداری ایجاد کنند. در مواقعی که بین بیمار و دکتر معالج مشکلی ایجاد شود وجود تصاویر قبل و بعد از عمل برای حل مشکل ضروری است. مولفه های یک فتوگرافی پزشکی ( عکاسی پزشکی ) ایده آل برای پزشکان محترم تجربه و کارآمدی، تخصص، امانتداری، اطمینان، دقت و سرعت است.
عکاس پزشکی مسئولیت ثبت صادقانه عکس های قبل و بعد از عمل را دارد. بایگانی نیز در عکاسی پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فتوگراف پزشکی ( عکاسی پزشکی ) امانت دار اسناد بیمار و پزشک است و نباید دسترسی به تصاویر بیماران برای غیر امکان‌پذیر باشد.