سونوگرافی اختصاصی کودکان

سونوگرافی اطفال شامل سونوگرافی ها عمومی و مشابه بزرگسالان و نیز برخی سونوگرافی تخصصی ویژه کودکان است که شامل مواردی است که به اختصار در پی می آید.

سونوگرافی هیپ (لگن):

این سونوگرافی تخصصی برای بررسی در رفتگی مادرزادی لگن به کار می رود. این سونوگرافی اغلب تا سه ماهگی قابل انجام است. در این سونوگرافی زاویه های خاصی در لگن نوزاد اندازه گیری می شود که می تواند منجر به تشخیص در رفتگی مادرزادی هیپ می شود. این سونوگرافی برای تمامی جنین هایی که بصورت بریچ قرار گرفته اند باید انجام شود زیرا ریسک این بیماری در جنین هایی که با پا (بریچ) قرار گرفته اند بیشتر است.

سونوگرافی ریفلاکس:

در این سونوگرافی میزان برگشت اسید معده به مری در نوزاد سنجیده می شود. برای انجام این سونوگرافی باید نوزاد را به مدت یک ساعت گرسنه نگه داشت و سپس حین سونوگرافی به او شیر داد تا میزان برگشت شیر مشخص شود. مادرانی که بچه خود را شیر می دهند باید مقداری از شیر خود را دوشیده و داخل شیشه ریخته و حین سونوگرافی با شیشه به نوزاد شیر دهند.

سونوگرافی پیلور معده:

در این سونوگرافی طول و قطر خروجی معده اندازه گیری می شود زیرا یکی از علل استفراغ های مکرر نوزادان تنگ بودن این خروجی ست که تشخیص آن با سونوگرافی می باشد. برای انجام این سونوگرافی نوزاد باید شیر خورده و معده کاملا پر باشد.