آقای دکتر احمد ملک محمدی

دکتر احمد ملک محمدی

 

  • فارغ التحصیل تخصص سونوگرافی و رادیولوژی  از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • پزشکی عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۷۵
  • هیات  علمی سابق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • مدیر گروه سابق گروه رادیولوژی دانشگاه هرمزگان
  • عضو انجمن سونوگرافی آمریکا ARDMS
  • دارای گواهینامه Fetal Medicine Foundation انگلستان