آقای دکتر محسن دارابی

دکتر محسن دارابی

رادیولوژیست

  • فارغ‌التحصیل دورۀ دکتری تخصصی پرتوشناسی تشخیصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغالتحصیل دوره دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو هیأت علمی دانشگاه
  • عضو انجمن رادیولوژی ایران
  • عضو انجمن رادیولوژی آمریکا (ARRS)
  • (American Rontgen Rey Society)
  • گرایش فوق تخصصی (Sub – specialty) رادیولوژی دستگاه ادراری – تناسلی و رادیولوژی مداخله‏ای (Interventional Radiology)