رادیولوژی فک و صورت

یکی از دوره های تخصصی دندانپزشکی است کـه شـامل مبـانی فیزیکـی و تکنیــک هــای تصــویربرداری ، تفســیر و شــناخت خصوصــیات ضــایعات دهان فک و صورت در انــواع تصویربرداری ها و حفاظت در برابر تشعشعات کـاربردی مـی باشـد.

بسیاری از مردمی که پیش دندانپزشک رفته اند تجربه گرفتن عکس از دندان یا سی تی اسکن دندان را دارند. در همه رشته های پزشکی از پرتونگاری استفاده می شود دندانپزشکان نیز از این مورد برای تشخیص آسیب های دندان استفاده می کنند .با استفاده از رادیوگرافی و انواع آن مثل رادیوگرافی پانورومیک می توان دندان های آسیب دیده را که سالم به نظر می رسند تشخیص داد . عکس رادیوگرافی به تشخیص آبسه دندان، آسیب استخوان ناشی از بیماری پیر دندانی، شکستگی‌های فک و دندان سایر ناهنجاری‌های فک و دندان نیز کمک می‌کند. به علاوه، اطلاعاتی در زمینه دندان‌های درنیامده ، در اختیار دندان‌ پزشکان می‌گذارد .

تصویر حاصل از رادیوگرافی دندان به هر صورتی که گرفته شود به دندانپزشک شما برای مشخص کردن اقدام مناسب بسیار کمک خواهد کرد .مقدار اشعه ای که در رادیولوژی دهان فک و صورت ساطع می شود بسیار اندک است و اگر با دندانپزشک درباره میزان نیاز به آن مشورت کنید لازم نیست اصلا نگران مضرات آن باشید در مقابل عکس حاصل از رادیولوژی دهان فک و صورت برای انواع موارد دندانپزشکی مثل استفاده از عکس برای ارتودنسی ،درمان ریشه دندان ,کاشت ایمپلنت و جراحی های دهان فک و صورت مورد استفاده قرار می گیرد و برای دندانپزشکان بسیار ضروری به نظر می رسد.