ماموگرافی

ماموگرافی یک بررسی از پستان با استفاده از اشعه ایکس است. که برای تشخیص بیماری‌های سینه در زنان انجام می‌شود. برخی از مشکلات پستان در زنان عبارت است از: وجود توده ، درد در پستان ، ترشح از نوک پستان. البته زنان بدون علائم نیز ماموگرافی دیجیتال را برای بررسی و یا تشخیص سرطان سینه و یا تومورهای خوش خیم و کیست‌ها (در صورت تشخیص با لمس پستان) انجام می دهند.

البته عکس ماموگرافی قادر به تشخیص سرطان در ناحیه غیرطبیعی از پستان نیست. در صورت وجود سوء ظن برای سرطان ، نمونه برداری (برداشتن نمونه با استفاده از سوزن و یا نمونه‌برداری جراحی باز) انجام می‌شود. بررسی میکروسکوپی بافت نمونه برداری شده وجود یا عدم وجود سرطان پستان را تعیین می‌نماید.

همانطور که انجام تست پاپ اسمیر یا هیستروسالپینگوگرافی برای بررسی سلامت زنان الزامی است انجام ماموگرافی نیز حایز اهمیت می‌باشد. بهترین زمان برای انجام ماموگرافی برای زنان، هفته پس از اتمام دوران قاعدگی است. در این زمان بافت سینه نرم است. ضمن اینکه انجام ماموگرافی در دوران قاعدگی ناراحتی دو چندانی را برای زنان به دنبال خواهد داشت.