پرسش و پاسخ

سونوگرافی چیست؟

 سونوگرافی امواجی است که توسط یک دستگاه مخصوص به بافت بدن فرستاده می شود و بسته به آنکه به بافت نرم یا سخت بدن برخورد کند، تصاویری ایجاد می کند. این تصاویر در سونوگرافی معمولی یا همان سونوگرافی دوبعدی به صورت سیاه و سفید دیده می شود.پزشک بر اساس دانسته هایی که در مورد آناتومی بدن دارد، آن تصاویر را تشریح می کند و از این طریق، مادر را در جریان رشد جنین قرار می دهد.

بهترین زمان برای انجام اولین سونوگرافی بارداری چه وقتی است؟

اگر مادر در شرایط عادی باشد و مشکل و درد خاصی نداشته باشد – درد خاص از آن لحاظ که بیشتر مادران در اوایل بارداری دردهایی دارند که به دلیل عادی نبودن شرایط برای رحم، طبیعی است – بهترین زمان برای انجام نخستین سونوگرافی، هفته هشتم است.بسیاری از خانم ها به محض اینکه متوجه بارداری خود می شوند یا حتی شک می کنند، اصرار به سونوگرافی دارند. به دلیل اینکه فکر می کنند چون در سونوگرافی می توان درون رحم را با چشم دید، قابل اطمینان تر است. در صورتی که برای این کار می توان از تست های بارداری و آزمایش استفاده کرد و نیازی به سونوگرافی نیست، زیرا سونوگرافی حتی اگر در این زمان، بارداری را تایید کند، قادر نیست سالم بودن جنین را اثبات کند.بنابراین پزشک ناچار است مدتی بعد سونوگرافی را تجدید کند که همان دو ماهگی یا هشت هفتگی جنین است.


    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.